Hvad er et godt læringsmiljø?

Evnen til at lære afhænger meget af hvilket miljø du befinder du befinder dig i. Jo yngre du er, jo mere vigtigt er det at du er i et godt læringsmiljø. Men hvad kan man gøre for at optimere sit lærings-miljø og få en mere effektiv indlæring? Og hvad er et godt læringsmiljø? Det prøver vi at se lidt nærmere på i dagens artikel om noget så teknisk som et godt læringsmiljø.

læringsmiljø

Et godt læringsmiljø

Vi har længe været klar over at institutionens fysiske rammer aldrig er helt neutrale.
Det er noget som faktisk har stor betydning for børns leg, deres udvikling, trivsel og læring. Flere undersøgelser tyder på at dette faktisk er mere vigtigt end langt de fleste skulle tro. Uden et godt læringsmiljø nedsættes børns evne til at lære faktisk en hel del. I nogle undersøgelser faktisk helt op til 60% bedre indlæring udelukkende på grund af miljøet.
Mange mener ligefrem at institutionens arkitektur og ru, blot er et udtryk for samtidens værdier og holdning.
For blot 70 år siden, var der stor fokus på ting som ro, regelmæssig- hed og renlighed, som de på daværende tidspunkt vurdere var dyder der gav det bedste læringsmiljø.
Nu om dage er er mange læringsmiljøer langt mere kreative og inspirerende. Noget som bestemt har en positiv effekt på børns indlæring og evne til at socialiser med andre børn.

Et godt læringsmiljø skal ikke kun få personerne i rummet til at slappe af, men må også godt udfordre deres sanser og færdigheder. Få dem til at slippe fantasien løs og sætte gang i de kreative processer. Hos folkene bag Rum til Magi, er er netop fokus på læring og miljø. De har specialiseret sig i udviklingen af læringsmiljøer til børnehaver, vuggestuer, skoler og institutioner.

Læs mere at at få det optimale læringsmiljø

Over hele landet, er der netop mange nye tanker og ideer når vi snakker institutionsbyggeri eller oprettelse af læringsmiljøer.
Der bliver løbende afprøvet nye tilgange, både når vi snakker ideologi men også arkitektur. Men er det faktisk nødvendigt at bygge nyt for at afprøve dette eller man med få midler omdanne en lidt ældre institutionsbygning til noget mere moderne og mere tidssvarende? Ja i mænge tilfælde vil dette bestemt være muligt, og kombinationen af noget gammelt og noget nyt giver mange en helt speciel oplevelse og måske også et bedre læringsmiljø ifølge flere eksperter.

Hvilke forhold inden for miljø påvirker ens indlægning i skolen?

Miljøfaktorer spiller en central rolle i en elevs indlæring i skolen. Familiekonteksten er en af de vigtigste miljøfaktorer, da støtte fra hjemmet og forældrenes holdninger over for uddannelse kan influere en elevs motivation og engagement i skolearbejde. En stabil og støttende hjemmesituation kan fremme indlæring, mens en urolig eller stresset hjemmesituation kan være en distraktion. En distraktion som gør det mere vanskeligt for børnene at lære det de skal, eller blot at nyde at være der.

Desuden har skolens fysiske miljø, herunder klasseværelsets design, tilgængelige ressourcer og teknologi, en betydelig indflydelse. Skoler med veludstyrede biblioteker, moderne teknologi og inspirerende læringsmiljøer kan fremme elevers indlæring.

Lærerens metoder og tilgang er også afgørende. God klasseledelse, brug af varierede undervisningsmetoder og evnen til at skabe et inkluderende og støttende læringsmiljø kan stimulere elevers lyst til at lære.

Klassekammeraternes opførsel og generelle skolekultur kan også påvirke. En positiv, respektfuld og inkluderende kultur blandt eleverne kan fremme indlæring, mens mobning eller udelukkelse kan hæmme en elevs evne til at koncentrere sig og deltage aktivt.

Endelig spiller det bredere samfundsmiljø også en rolle. Samfund, hvor uddannelse værdsættes og ses som en vej til muligheder, kan motivere elever til at stræbe højere. I modsætning hertil kan samfund præget af socioøkonomisk ulighed og begrænsede uddannelsesmuligheder påvirke en elevs forventninger til, hvad de kan opnå gennem skolen.

Indlæring i skoler og børnehaver - DTV Transition

Hvordan optimere du dit læringsmiljø?

Du kan selv gøre meget for at optimere læringsmiljøet. Simple elementer som billeder på en hvid væg er noget som kan hjælpe. Snakker vi mindre børn, så kunne man vælge at opdele rum i forskellige temaer. Du kan også gå skridtet videre og hyre et firma som Rum til magi til at optimere dit læringsmiljø og få både bedre trivsel og større indlæring hos børnene.
Start med at lave en plan over hvilke rum der skal forbedre og hvilke ideer du har til at opnå det perfekte læringsmiljø. Uden en grundig planlægning kommer du aldrig helt i mål. Er det ikke en opgave som du selv magter at løse eller har evnerne til, så kan du overveje at kontakte et firma som Rum Til Magi, der har specialiseret sig i at opbygge kreative rum som er perfekt til indlæring.

Det at promovere et godt læringsmiljø er også lidt en udfordring. En ting er at have et godt miljø, men hvordan når man ud med budskabet? Er det via bøger? Nyhedsbreve? Online marketing eller radioen? Dette er en større proces i sig selv. Men det hele starter med børnene, og det vigtige er jo at de får et godt og stabilt miljø at lære i.

Rum og pædagogik er 2 ting som er dele af den samme helhed. Og hvis de 2 ting ikke går hånd i hånd, så vil du aldrig opnå at skabe et rum som er optimalt til indlæring og trivsel.
Når man arbejder med pædagogisk indretning og rumdesign er børnemiljø en centralt del af temaet. Et Børnemiljø er en ting som er beskrevet i dagtilbudsloven og består af både fysisk, psykisk og æstetisk miljø. Alt sammen ting som er med til at fremme barnets trivsel, sundhed, udvikling og læring. Ting som alle påvirkes af barnets læringsmiljø og trivsel. Kan læringsmiljøet optimeres blot lidt, kan det nogle gange have en ret stor effekt. En effekt som ofte ses ret hurtigt.

Læringsmiljøer

Der er stor forskel på læringsmiljøer. Alle undersøgelser viser at læringsmiljøer af høj kvalitet, bestemt er afgørende for barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse. Og hvem ønsker ikke at dette skal foregå på den mest optimale måde? Dårlig trivsel eller dårlig miljø vil påvirke evnen til at lære tingene i en negativ retning, så det gælder om at få vendt dette til noget positivt i stedet. Der er behov for trygge læringsmiljøer som samtidigt inspirere og hjælper med til at fremme kreativiteten hos de unge.

Så hvad er et godt læringsmiljø? Det er et trygt miljø, men også et miljø det gør børn nysgerrige, kreative og inspirere til at vil lære noget. Et risikofrie lærings miljø der giver stabilitet. Hvad enten det er i en børnehave, en skole, vuggestue så er det vigtigt at de har et godt miljø at lære tingene i. Er trivslen ikke i top, så vil det påvirke indlæringen. Så jo mere der kan gøres for at optimere barnets trivsel og tryghed, jo bedre vil det være. Og netop derfor er der også over de senere år kommet mere og mere fokus på vigtigheden af et godt læringsmiljø i både børnehaver, vuggestuer og folkeskoler.

Tryghed

Et trygt miljø hvor børnene slapper af og føler sig sikre, er en af de vigtigste faktorer når det kommer til indlæring. Men det må heller ikke være så trygt og sikkert at det går hen og bliver kedeligt. Det gælder her om at finde den helt rette balance for at give børnene det helt rigtige miljø, noget som langt de fleste institutioner ikke formår at gøre optimalt.

Kreative miljøer

Det er også vigtigt at ens kreativitet får frit spil i de forskellige institutioner. At der er elementer i rummet som sætter tankerne i gang og giver frit spil til fantasien. Uden den kreative del vil det ikke være et godt læringsmiljø men blot en standard børnehave eller skole. Nogle vil endda gå så vidt at sige at det kreative element er det vigtigste af dem alle. Men faktum er, at det er blot en ud af mange faktorer som spiller ind hvis trivsel og læring skal helt i top. Hvordan den kommer til top, er noget som der stadig forskes rigtig meget i.

Så hvad er et godt læringsmiljø? Det er et sted hvor der er fokus på trivsel, sammenhold, tryghed og kreativitet. Et sted hvor barnet får lyst til at lære noget, og ikke gemme sig i mængden eller føle sig uden for. Et sted som inspirerer og tager fantasien til nye højder. Kort sagt et sted hvor barnet både har lyst til at være og har lyst til at lære noget.

Læringsmiljøer til børn i vuggestue, børnehave eller skole