Hvad er et godt læringsmiljø?

Evnen til at lære afhænger meget af hvilket miljø du befinder du befinder dig i. Jo yngre du er, jo mere vigtigt er det at du er i et godt læringsmiljø. Men hvad kan man gøre for at optimere sit læringsmiljø og få en mere effektiv indlæring? Det prøver vi at se lidt nærmere på i dag.

læringsmiljø

Et godt læringsmiljø

Vi har længe været klar over at institutionens fysiske rammer aldrig er helt neutrale.
Det er noget som faktisk har stor betydning for børns leg, deres udvikling, trivsel og læring.
Mange mener ligefrem at institutionens arkitektur og ru, blot er et udtryk for samtidens værdier og holdning.
For blot 70 år siden, var der stor fokus på ting som ro, regelmæssig- hed og renlighed, som de på daværende tidspunkt vurdere var dyder der gav det bedste læringsmiljø.
Nu om dage er er mange læringsmiljøer langt mere kreative og inspirerende.

Et godt læringsmiljø skal ikke kun få personerne i rummet til at slappe af, men må også godt udfordre deres sanser og færdigheder. Få dem til at slippe fantasien løs og sætte gang i de kreative processer.

Læs mere at at få det optimale læringsmiljø

Over hele landet, er der netop mange nye tanker og ideer når vi snakker institutionsbyggeri eller oprettelse af læringsmiljøer.
Der bliver løbende afprøvet nye tilgange, både når vi snakker ideologi men også arkitektur. Men er det faktisk nødvendigt at bygge nyt for at afprøve dette eller man med få midler omdanne en lidt ældre institutionsbygning til noget mere moderne og mere tidssvarende? Ja i mænge tilfælde vil dette bestemt være muligt, og kombinationen af noget gammelt og noget nyt giver mange en helt speciel oplevelse og måske også et bedre læringsmiljø.

Hvordan optimere du dit læringsmiljø?

Du kan selv gøre meget for at optimere læringsmiljøet. Simple elementer som billeder på en hvid væg er noget som kan hjælpe. Snakker vi mindre børn, så kunne man vælge at opdele rum i forskellige temaer. Du kan også gå skridtet videre og hyre et firma som Rum til magi til at optimere dit læringsmiljø og få både bedre trivsel og større indlæring hos børnene.
Start med at lave en plan over hvilke rum der skal forbedre og hvilke ideer du har til at opnå det perfekte læringsmiljø.

Det at promovere et godt læringsmiljø er også lidt en udfordring. En ting er at have et godt miljø, men hvordan når man ud med budskabet? Er det via bøger? Nyhedsbreve? Online marketing eller radioen? Dette er en større proces i sig selv.

Rum og pædagogik er jo to ting som er dele af den samme helhed.
Når man arbejder med pædagogisk indretning og rumdesign er børnemiljø en centralt del af temaet. Et Børnemiljø er en ting som er beskrevet i dagtilbudsloven og består af både fysisk, psykisk og æstetisk miljø. Alt sammen ting som er med til at fremme barnets trivsel, sundhed, udvikling og læring. Ting som alle påvirkes af barnets læringsmiljø og trivsel.