Advokat til samvær

Hvis ens barn er hos den forældre, som barnet typisk ikke bor hos, kaldet dette samvær. Med andre ord, samvær er ikke det samme som forældremyndighed. Når det så er sagt, er samvær også noget som rigtig mange dele forældre går op i. Faktisk vil mange gå så vidt at sige at det faktisk er vigtigere end forældremyndighed, da samvær jo har betydning for den daglige kontakt, man som forældre jo har med sit barn.

Når et forældrepar går fra hinanden, så vil det i mange tilfælde være svært at blive helt enige om, hvor meget tid barnet skal bruge hos hver forældre. Et tydeligt eksempel på dette, er at se det store antal søgninger på ord som advokat børn, samværssager og samvær der er hver måned. Står du selv i den uheldige situation at skulle “dele” et barn, så er det næsten altid en god ide at få fat i en dygtig børneadvokat og få langt nogle klare linjer fra starten. Eller blot til at få svar på alle de spørgsmål du sikkert ligger inde med når det kommer til forældremyndighed og samvær med barnet.

Brug for en Advokat til samvær og samværssager?

Hvad er en bindende samværsaftale?

Et ord som sikkert vil dukke op i løbet af processen er bindende samværsaftale, men hvad dækker det lige over? Som forældre er i faktisk frit stillet til selv at lave en aftale om hvornår, og hvordan samværet mellem barnet, og den forældre barnet ikke bor hos, skal foregå. I en sådan samværsaftale kan i aftale ting som hvem har barnet i hverdage, weekender og ferier, og er der specielle forhold der gør at barnet i perioder skal være hos den ene forældre. En sådan aftale er altid godt at få ned på skrift, men vi ser ofte eksempler på at den efter nogen tid ikke længere overholdes, og så begynder problemerne at opstå. Derfor er det næsten altid en god ide lige at få en børne advokat med ind over og formalisere aftalen, og sikre at alle partner er helt klar over hvad den dækker over og dermed også binder sig til den. Derfor den også kaldes en bindende samværsaftale.

advokat samvær

Barnets ret til samvær

De fleste børn vil gerne have kontakt med begge forældre så frem dette er muligt. Der er måske en overgangsperiode, hvor barnet godt kan være sur på den forældre som de måske mener er skyld i bruddet, og for at “ødelægge” deres trygge hverdag. Men for mange vil dette blot være en kort overgangsfase, og netop derfor er det rigtig sundt for barnet at han eller hun stadig har samvær med begge sine forældre, også i starten. I loven står det faktisk også at barnet har ret til samvær med den forældre, som barnet normalt ikke bor hos. Det vil sige at hvis dit barn ikke har bopæl hos dig, så er du samværsforældre, og barnet har ifølge loven, så ret til samvær med dig. Også selvom den anden forældre er i mod det.

Laver i jeres egen aftale om samvær med barnet, så er det derfor altid en rigtig god ide, at få indsat en tvangsfuldbyrdelsesklausul i aftalen. Denne tvangsfuldbyrdelsesklausul vil kunne hjælpe jer, hvis den ene forældre af en eller anden grund ikke overholder aftalen. tvangsfuldbyrdelsesklausul er nemlig uridisk bindende og kan derfor bruges til at gennemtvinge samværet via Familieretten.

Uenighed om samvær

Kan i som forældre ikke begge blive enige om en samvær aftale for barnet, så kan Familieretten og Familieretshuset hjælpe jer med at få udarbejdet en bindene aftale om samvær med barnet. Her vil det så startes en samværssag, og efterfølgende så træffes en afgørelse som samvær ud fra de oplysninger begge forældre har angivet, samt de oplysninger som familien retten selv inhenter for at bedre belyse sagen. Dette kan for eksempel være oplysninger fra barnets daginstitution eller på baggrund af samtaler med søskende.

Brug for en forsvars advokat? Så læs vores nye artikel om valg af den bedste forsvars advokat.

Ændring af samværsaftalen

Hvis i som forældre, er enige i hvordan samværet med barnet skal være, så har i mulighed for at ændre i samværsaftalen, også selvom det er en aftale der er fastsat af Familieretshuset. En samværsordning skal nemlig altid tage udgangspunkt i, hver som er bedst for barnet, nu og her. F.eks. hvis den ene forældre flytter, så vil det måske betyde at der skal ændres i aftalen, for at barnets hverdag ikke pludselig bliver meget anderledes.
Hvis du f.eks. ønsker at lave en ændring i samværsaftalen, men den anden forældre ikke ønsker det, så har du altid mulighed for at sende en anmodning til Familieretshuset, og de vil så tage stilling til ændringen. Det lyder måske som en større opgave, men ofte sker det hele relativt nemt og hurtigt. Især hvis i har en dygtig advokat inden for samvær til at hjælpe med hele forløbet.

Hvis samværsaftalen ikke overholdes

Hvad enten der er tale om en samværsaftale med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, eller en fastsat samværsordning fra Familieretshuset, så kan Familieretten faktisk gennemtvinge samværet så frem jeres aftale ikke bliver holdet. Typisk ser vi at det er hvis den ene forældre ikke vil udlevere barnet til den anden, selvom han eller hun har krav på det i følge samværsaftalen. I dette tilfælde kan du sende en anmodning til Familieretten, som efterfølgende har mulighed for at gennemtvinge udlevering af barnet. Selvom det måske godt kan lyde lidt voldsomt, så vil det næsten altid foregå på en måde der taget hensyn til barnet. Alt dette kan en advokat til samvær nemt hjælpe jer med.

Afslag på samvær

Familieretten eller Familieretshuset kan dog i visse tilfælde vælge at give afslag på en ansøgning om samvær. Så selvom du måske har en aftale der giver dig ret til samvær, er der situationer der gør at samværet i en periode kan ophæves. F.eks. hvis de mener at:

  • Barnet ikke ønsker samvær med den anden forældre
  • Samværsforælderen har udøvet vold
  • Chikane omkring samarbejdet med den anden forældre
  • Den anden forældre har ikke set barnet i en lang periode
  • Situationen hos samværsforælderen er ustabil – f.eks. meget druk i hverdagen

Advokat til samværssager

Hvad enten i som forældre ønsker en samværdsaftale eller ej, så er det altid en rigtig gode ide at indrage en dygtig og erfaring børne advokat i forløbet. Der vil med garanti være ting i som forældre ikke har tænkt over, og som vil være en god ide at tage hånd om allerede i starten af forløbet. En børneadvokat med speciale i samvær er også med til at sikre, at den samværsaftale i ender med at indgå, vil være den bedste for jeres barn, og er juridisk bindene skulle i på et senere tidspunk blive uenige. Jo bedre samværsaftalen er skruet sammen i første omgang, jo færre problemer vil i senere løbe ind ind. Derfor er det rigtig vigtigt at der udarbejdes en god aftale som gavner alle partner bedst muligt.

Vælg den rette samværsadvokat

At vælge den rette samværsadvokat er en afgørende beslutning, da det kan have stor indflydelse på resultatet af din sag og på den generelle oplevelse under retssagen. Når man leder efter den rigtige advokat, bør man overveje flere faktorer.

Først og fremmest er erfaring meget vigtig. En advokat med mange års erfaring inden for samværssager vil sandsynligvis have den nødvendige viden og ekspertise til at håndtere din sag effektivt. Derudover kan en advokats specialisering inden for familielov eller specifikt samværsret give et forspring i forhold til advokater, der dækker et bredere juridisk spektrum.

Kommunikation er også nøglen. Det er vigtigt at finde en advokat, du føler dig tryg ved at tale med, og som er tilgængelig og lydhør over for dine bekymringer. En god advokat bør ikke kun være i stand til at forklare juridiske detaljer på en forståelig måde, men bør også lytte aktivt til dine ønsker og bekymringer.

Tillid er afgørende i ethvert advokat-klient-forhold. Du bør føle, at din advokat repræsenterer dine bedste interesser og er ærlig omkring dine chancer for succes i retten. Det kan også være en god idé at undersøge advokatens omdømme. Anbefalinger fra tidligere klienter, online anmeldelser eller henvisninger fra venner og familie kan give indsigt i en advokats professionalisme og dygtighed.

Endvidere bør man overveje omkostningerne. Mens det kan være fristende at vælge den billigste mulighed, er det vigtigt at sikre sig, at man får god værdi for pengene. En dyrere advokat med en dokumenteret track record kan være en bedre investering på lang sigt end en mindre erfaren, billigere advokat.

Slutteligt kan geografisk placering spille en rolle, især hvis du forventer at skulle mødes med din advokat ofte. En advokat i nærheden af dit hjem eller arbejdsplads kan gøre det lettere at koordinere møder og reducere rejsetid.

Når du har overvejet alle disse aspekter, kan det være en god idé at mødes med et par forskellige advokater for at få en fornemmelse af, hvem der vil være den bedste til at repræsentere dig i din sag. Dette kan også give dig mulighed for at stille specifikke spørgsmål og bedre vurdere, hvilken advokat der er bedst for dig.

Det var lidt om hvorfor det altid giver rigtig god mening at inddrage en advokat til samvær og samværssager. I sidste ende er det jo barnets vel og vel som er det vigtigste, og ikke at forældrene konstant skændes om hvems tur det nu er til at have barnet. En god samværsaftale kan i sidste ende forhindre en masse problemer, og gøre det langt nemmere at have “delebørn”.