Typer af advokater

Uanset dit juridiske problem er der sandsynligvis en advokat derude som har specialiseret sig i at behandle netop dit juridiske problem.
Hvis du har forsøgt at finde en advokat til at hjælpe dig med at løse dit specifikke juridiske problem, har du sikkert indset at der findes mange forskellige typer advokater. Det juridiske område er stort og komplekst, og du vil opdage, at mange advokater specialiserer sig inden for et bestemt retsområde. Det samme gælder advokatfirmaer. Nogle advokatfirmaer som f.eks. børneadvokaten har specialiseret sig i et emne, mens andre har advokater med forskellige specialer. Denne artikel skulle gerne gøre det lidt nemmere at finde det rigtige advokatfirma til dit behov. Bpr du i en større by som Aarhus, Aalborg, Odense eller København vil det ofte give mening at finde en lokal advokat, da dette ofte gør tingene lidt nemmere.

Hvis du har brug for en advokat, skal du sikre dig, at han/hun har den ekspertise, der er nødvendig for at håndtere din unikke situation.

Fordi der findes så mange forskellige typer advokater, kan det for nogle være svært at vide hvilken type du skal vælge.

Her er en oversigt over de mest almindelige typer af advokater.

Advokatfirma Aalborg

Advokat inden for personskader

Hvis du har pådraget dig skader i en ulykke – f.eks. en bilulykke – er den type advokat, som du skal opsøge – en personskadeadvokat. Disse typer advokater har specialiseret sig i at opnå erstatning i form af skadeserstatning for skader forårsaget af andre parter. Eller i at hjælpe dig med at navigere den jungle det ofte kan være at få dit forsikringsselvskab til at udbefale den erstatning du har krav på.

Familieadvokat

Uanset om du har brug for en ægtepagt, er involveret i en skilsmissesag eller i en strid om forældremyndighed eller ægtefællebidrag, er en familieadvokat den type advokat, der er bedst rustet til at guide dig gennem den proces, der ligger foran dig.

Børneadvokat

Har du problemet med samvær eller ønsker du at søge fuldforældre myndighed over dit barn, så er det en børneadvokat du skal have fat i. Disse kan også være behjælpelig med udarbejdelse af en samværsaftale, barnets rettigheder, eller rådgivning inden for hvordan i bedst “deler” barnet efter en skilsmisse.

Læs mere om valg af advokat til samvær

Advokat i bobehandling

Advokaten med speciale i bodeling har specialiseret sig i testamenter og trusts og kan hjælpe dig med at udarbejde et testamente til at videregive dine aktiver. Blandt andre juridiske tjenester i forbindelse med bobehandling kan denne type advokat hjælpe dig med at oprette en trust, som vil hjælpe dig med at tage sig af dine børns økonomiske behov.

Advokat i konkurs

Hvis du har økonomiske problemer og overvejer at gå konkurs, bør du rådføre dig med en konkursadvokat. Denne type advokat kan rådgive dig om, hvorvidt du er berettiget til konkurs, hvilke typer konkurs du vil overveje, og hvilken type der vil være bedst for dine særlige omstændigheder, samt eventuelle alternativer til konkurs, som du måske vil undersøge.

Advokat i intellektuel ejendomsret

En advokat, der også kaldes en IP advokat, kan rådgive dig om spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret, f.eks. ophavsret, varemærker, patenter, industrielle design og forretningshemmeligheder. Her i 2022 er det ret ofte at firmaer’s digitale indhold bliver misbrugt, og her kan en dygtig advokat virkelig gøre en forskel.

Advokat i straffesager eller forsvars advokat

Hvis du eller en af dine kære er blevet anklaget for en forbrydelse, er en kriminaladvokat den type advokat, du bør henvende dig til. En kriminaladvokat vil have viden om områder i forbindelse med strafferet, herunder spørgsmål vedrørende kaution, anklage, anholdelse, anklager og alle spørgsmål vedrørende selve straffesagen.

Læs mere om valg af forsvars advokat

Beskæftigelsesadvokat

Uanset om du er en virksomhed, der har et problem med en medarbejder, eller en person, der har problemer med den virksomhed, du arbejder for, kan en ansættelsesadvokat generelt rådgive om juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en ansættelseskontrakt eller inden for et ansættelsesforhold.

Virksomhedsadvokat

Hvis du ejer et selskab, vil du sandsynligvis komme til at rådføre dig med en virksomhedsadvokat ved mange forskellige lejligheder. En selskabsadvokat vil kunne hjælpe dig med spørgsmål i forbindelse med oprettelsen af dit selskab, generelle spørgsmål om virksomhedsledelse og spørgsmål om overholdelse af reglerne for virksomheder.

Indvandringsadvokat

Når du har at gøre med indvandringsspørgsmål, vil du ønske at rådføre dig med en indvandringsadvokat. Denne type advokat bør være velbevandret i at håndtere immigrationsspørgsmål som visa, statsborgerskab, flygtninge eller asyl og visa regler.

Advokat for lægelige fejl og forsømmelser

Læger begår af og til fejl, og hvis du står over for konsekvenserne af en medicinsk fejl, f.eks. en medicinsk fejldiagnose eller ukorrekt behandling, kan en advokat, der har specialiseret sig i spørgsmål om lægefejl, være særlig nyttig.

Skatteadvokat

Det er ikke sjovt at komme i problemer med skattevæsenet. En skatteadvokat har specialiseret sig i de mange indviklede forhold i de føderale, statslige og lokale skattelove og bør kunne rådgive dig om det særlige skatteproblem, du står over for.

Advokat for arbejdsskadeerstatning

Hvis du er kommet til skade på jobbet eller har måttet se en elsket person dø som følge af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, kan en advokat med speciale i arbejdsskadeerstatningsret hjælpe dig med at navigere i de spørgsmål, du står over for, f.eks. omfanget af arbejdsgiverens skyld og størrelsen af de ydelser, du er berettiget til.

Advokat med kontrakt

En kontraktadvokat har specialiseret sig i håndtering af spørgsmål, der opstår i forbindelse med kontrakter, og kan konsulteres i forbindelse med en lang række kontraktrelaterede spørgsmål. Uanset om du er usikker på, om du skal underskrive en bestemt kontrakt, eller om noget er gået galt med en kontrakt, du allerede har underskrevet, er en advokat med speciale i kontrakter den type advokat, der bør have den erfaring og ekspertise, der er nødvendig for at hjælpe dig med at løse dine kontraktmæssige problemer.

Advokat i civile retssager

Skal du sagsøge nogen, eller skal du reagere på en retssag mod dig? En advokat, der har specialiseret sig i civile retssager, vil være din bedste juridiske mulighed. Du kan også finde ud af, at forskellige advokater også specialiserer sig i forskellige områder inden for retstvister. F.eks. bør en advokat, der er specialiseret i erhvervssager, have ekspertise til at hjælpe dig med erhvervssager.

Advokat med generel praksis

I modsætning til advokater, der specialiserer sig inden for et bestemt retsområde, har en advokat med generel praksis en praksis, der håndterer en bred vifte af juridiske spørgsmål. Forskellige advokater med generel praksis vil have forskellige retsområder, som de er mest fortrolige med, så hvis du rådfører dig med en advokat med generel praksis, er det altid klogt at drøfte hans eller hendes erfaring med at håndtere den type juridiske spørgsmål, du står over for.

Der findes mange forskellige typer af advokater på det juridiske marked i dag. Når du søger juridisk hjælp til at håndtere et problem, du står over for, er det en god idé at finde en advokat, der har erfaring inden for det specifikke retsområde, som du står over for.